فعال سازی تمامی قابلیت ها در لینوکس

  • برای استفاده از تمامی قابلیت های اپلیکیشن لطفا aria2 برای دانلود و tor برای دور زدن فیلترینگ را نصب کنید. در نظر داشته باشید در صورت نصب نبودن این موارد استفاده از دانلود منیجر داخلی و فیلترشکن داخلی غیر فعال خواهند بود.

Debian/Ubuntu

CentOS/RHEL